Aflossen! Niet wachten! Nu!

Aflossen! Niet wachten! Nu!

Dit zegt de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De AFM vindt dat bezitters van een eigen huis die een aflossingsvrije hypotheek hebben deze zouden moeten aflossen.

AFM heeft extra de aflossingsvrije hypotheek in beeld

De AFM wil dat steeds meer huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek deze gaan aflossen. De AFM heeft daarom aan de banken gevraagd om hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen en de AFM te laten weten hoe zij deze klanten gaan motiveren om hun aflossingsvrije hypotheek af te gaan lossen.

De AFM heeft in haar jaarverslag een aantal punten opgenomen waar ze extra aandacht aan gaan besteden. Eén van deze punten voor 2017 is het aflossen van aflossingsvrije hypotheken. De AFM wil samen de banken gaan experimenteren hoe ze dit het beste kunnen bereiken. Een idee van Florius is bijvoorbeeld om gratis advies te geven en de ING wil aflossende klanten als voorbeeld stellen.

De reden dat de AFM zich hiervoor wil inzetten is dat ze problemen voorziet bij o.a. een stijgende rente, het vervallen van hypotheekrente aftrek na de 30 jaar periode en een dalend inkomen op pensioenleeftijd. Er wordt naar gestreefd om voor iedere probleemsituatie een passende oplossing te vinden.

De AFM staat niet alleen

De laatste jaren heeft de overheid al verschillende maatregelen genomen om het aflossen van aflossingsvrije hypotheken te stimuleren.

  • Als je een aflossingsvrije hypotheek wil oversluiten kan dat tot maximaal de helft van de hypotheeksom.
  • Vanaf 2013 kunnen er alleen nog maar lineaire of annuïtaire hypotheken met hypotheekrente aftrek voordeel worden afgesloten.

De laatste jaren hebben ook verschillende banken hun maatregelen genomen.

  • Hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de rente opslagen.
  • Het boetevrij aflossen kent veel ruimere mogelijkheden.
  • Voor een aflossingsvrije hypotheek worden extra opslagen in rekening gebracht.

Deze maatregelen hebben tot gevolg gehad dat bij nieuwe hypotheken aflossen de norm is geworden. Daarnaast hebben heel veel mensen hun bestaande hypotheek voor een groter gedeelte afgelost. De lage spaarrente heeft hierbij geholpen.

Hoe succesvol is de aanpak van de AFM?

Er zijn nog steeds meer dan één miljoen huishoudens die een hypotheek hebben die geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is. Ook hebben zeer veel huishoudens een hypotheek waarbij het eindkapitaal dat op de einddatum noodzakelijk is om af te kunnen lossen, onzeker is. We kunnen dus alleen maar concluderen dat de AFM nog veel werk heeft.