AOW’ers die willen doorwerken

AOW’ers die willen doorwerken

Voor AOW’ers wordt het gemakkelijker om door te werken. Op dit moment moeten AOW’ers die door willen blijven werken vaak via een uitzendbureau of als zzp’er aan de slag gaan. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker moeten kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst.

CAO

Indien AOW’ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector. Daarbij hebben zij bijvoorbeeld ook recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden en door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar. Dit ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. Voor werkgevers is de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of om ze aan te nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.

Reorganisatie

Om verdringing van werknemers in andere leeftijdscategorieën te voorkomen, worden werkgevers verplicht gesteld om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Verder is zal werkgever straks niet verplicht zijn om in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat dit niet ten koste zal gaan van andere werknemers. Zij hebben immers al een AOW- inkomen en zijn hierdoor niet geheel afhankelijk voor hun levensonderhoud van het salaris dat zij verdienen uit hun werkzaamheden. Veel gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een fulltime dienstverband omdat ze al een inkomen hebben.

Wet Werk en Zekerheid

In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het arbeidscontract bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd zonder tussenkomst van UWV of de rechter kan ontbinden en er geen transitievergoeding verschuldigd is. In het geval een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen zullen wel weer de gewone ontslagregels gaan gelden.

Pensioentekort

Het mes snijdt aan twee kanten. De werkgever kan met minder risico’s (zeer) ervaren werknemers aan zich binden, door deze nieuwe regels wordt daarnaast ook tegemoet gekomen aan de wens van veel AOW’ers om hun pensioeninkomen aan te kunnen vullen.