Arbeidsongeschiktheid zzp’ers (deel 3)

Arbeidsongeschiktheid zzp’ers (deel 3)

Niet werken betekent geen inkomen, zo gaat dat bij zzp’ers. Van de overheid krijg je geen uitkering dus je zal voor jezelf moeten zorgen. In deel 2 hebben we gezien in welke beroepsklasse je in je arbeidsongeschiktheidsverzekering valt, met welke frequentie je premie moet betalen en voor welk type tarief je het beste kunt kiezen. Nu gaan we verder.

Welke contractperiode kies je?

De contractperiode van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode waarin je niet naar een andere verzekeraar kunt overstappen. Dit is niet dezelfde periode als de looptijd van de verzekering. Hier komen we later op terug. Niet iedere verzekeraar hanteert dezelfde contractperiode. Meestal is de contractperiode vijf jaar. Maar vaak is het ook mogelijk om te kiezen voor een drie of één jarige periode. Hierbij geld hoe korter de contractperiode van de arbeidsongeschiktheidsverzekering des te hoger de te betalen premie is.

Als je voor een bepaalde contractperiode hebt gekozen, kun je dus na één, drie of vijf jaar overstappen naar een andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Dit is belangrijk omdat de concurrentie tussen de verzekeraars groot is en veel verzekeraars (hoge) kortingen geven gedurende de aanvangsperiode van een nieuwe verzekering. Het kan dus voordelig zijn om van arbeidsongeschiktheidsverzekering te wisselen. Natuurlijk is de premie niet de enige reden om voor een bepaalde verzekering te kiezen.

De dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalt welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid wel of niet verzekerd zijn en of je dus wel of geen uitkering krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Deze dekking kan compleet of beperkt zijn.

Complete dekking

In het geval van een complete dekking worden in beginsel alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Of dit in de praktijk ook zo is, moet je natuurlijk voor het afsluiten van de verzekering zorgvuldig controleren in de polisvoorwaarden.

Beperkte dekking

Je kunt ook kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een beperkte dekking. In een dergelijke polis worden één of meerdere oorzaken van arbeidsongeschiktheid uitgesloten. Wordt je omwille van één van deze oorzaken arbeidsongeschikt dan ontvang je geen uitkering. Hierbij is het je eigen inschatting hoe groot jouw kans is om vanwege die oorzaken arbeidsongeschikt te worden. De premie van een polis met beperkte dekking is lager dan deze met een complete dekking.

De wachttijd

De wachttijd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode dat je, terwijl je al  arbeidsongeschikt bent, nog geen uitkering uit de verzekering ontvangt. Deze periode woordt ook vaak je eigen risico periode genoemd. Deze periode van arbeidsongeschiktheid moet je financieel dus zelf overbruggen.

Je hebt een keuze uit verschillende wachtperioden. De wachttijd is normaal gezien veertien, dertig, zestig, negentig of honderdtachtig dagen. Hoe langer de wachtperiode is hoe minder premie je betaalt. Voor welke wachtperiode je kiest, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De hoogte van je hypotheek, het spaarpotje dat je hebt opgebouwd en het inkomen van je partner spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Voor veel zzp’ers is het verstandig om voor een korte wachttijd te kiezen.

Bepaal de looptijd

Aan de looptijd van je arbeidsongeschiktheidsverzekering eindigt meestal aan het einde van je actieve loopbaan. Voor de meeste mensen is dit op 65 tot 67 jarige leeftijd, het moment dat ze met pensioen gaan. Maar voor degene die op dat moment voldoende vermogen of een pensioenpolis hebben, zal het voordelig zijn om de looptijd in te korten. De te betalen premie daalt wanneer de looptijd korter is.

Een tijdelijke uitkering

Er bestaat de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten die voorziet in een beperkte uitkeringsduur. De meeste polissen kennen een uitkeringsduur die loopt tot het einde van de looptijd van de polis. Polissen met een beperkte uitkeringsduur keren meestal drie, vijf of tien jaar uit. De premie is aanzienlijk lager dan die die van polissen met een uitkeringsduur tot het einde van de looptijd.

Tot slot

In de drie delen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers hebben we de belangrijkste aandachtspunten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering besproken. Natuurlijk is iedere persoonlijke situatie verschillend en verschillen de wensen en behoeften van persoon tot persoon. Laat je dus goed adviseren bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.