Lifecycle beleggen voor uw pensioen?

Lifecycle beleggen voor uw pensioen?

De verantwoordelijkheid om een pensioenkapitaal op te bouwen wordt steeds meer een eigen verantwoordelijkheid. Hoe kies het beste lifecyclefonds?

Lifecycle beleggen

De lifecyclefondsen kenmerken zich, naast een vaste einddatum, door de afbouw van het risico van de beleggingen naarmate de pensioendatum nadert. Vaak betekent dit een afname van het gewicht van aandelen ten gunste van obligaties. De kans op een negatief rendement neemt daarmee door de tijd heen af. De kracht van risicoafbouw wordt versterkt door periodiek beleggen, waarvan vaak sprake is bij vermogensopbouw met einddatum.

Premieregelingen

Reeds jaren heeft zich een verschuiving richting beschikbare premieregelingen ingezet. Deze trend is al lang niet meer te stoppen. Veranderingen in regelgeving, tegenvallende beleggingsresultaten, een hogere levensverwachting en vergrijzing hebben ertoe geleid dat bedrijven het pensioenrisico overhevelen naar hun werknemers. U zult dus zelf de juiste keuzes moeten maken. Een groeiend deel van ons moet op zoek naar een passende vorm van vermogensopbouw.

Het vereist behoorlijk wat huiswerk om alle aspecten van lifecycle beleggen te doorgronden. Ik neem een aantal van die aspecten onder de loep.

Strategische mix

Allereerst is het zinvol om goed in kaart te brengen hoe de (strategische) mix van een fonds eruit ziet. Zo kiezen veel aanbieders voor een hoger gewicht van aandelen naarmate de resterende looptijd langer is. Onderzoek geeft aan dat fondsen met een looptijd van 30 jaar gemiddeld voor 90% in aandelen beleggen. Dat kun je moeilijk spreiding noemen. Terwijl we het er toch over eens zijn dat het toevoegen van andere beleggingscategorieën bijdraagt aan de (optimale) verhouding tussen risico en rendement. Het gaat bij lifecyclefondsen om de afbouw van het risico door een verschuiving van risicovolle beleggingen naar veiligere beleggingen in brede zin. Enkel een verschuiving van aandelen naar obligaties is dan wel erg kort door de bocht.

De verschillen voor fondsen met een korte looptijd zijn enorm. Het gewicht van aandelen in lifecyclefondsen met een resterende looptijd van één jaar varieert van circa 25% tot 65%(!). Zelfs met 25% is de kans op een flink negatief rendement aanzienlijk. Een reden hiervoor kan trouwens zijn dat vooral Amerikaanse fondsen beleggen met het idee dat ook na de pensioendatum nog vermogen moet worden afgebouwd (het zogeheten target through principe).

Wijze van risicoafbouw

Veel fondsen bouwen het risico lineair af Dit betekent dat het risico elk jaar een beetje minder wordt. Anderen houden het percentage zakelijke waarden lang hetzelfde om het risico pas in de laatste jaren snel te verlagen.

Meer aandachtspunten

De strategische mix van het fonds bepaalt hoeveel risico u loopt, de wijze van risicoafbouw hoe het risico zich door de tijd heen beweegt. Andere belangrijke aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

  • Inflatiebescherming
  • Valutarisico
  • Tactisch beleggingsbeleid
  • Beleggingsvrijheid
  • In- en uitstapmogelijkheden

Tot slot

Lifecyclefondsen zullen belangrijker worden. De verschillen tussen fondsen zijn echter groot. En hoewel lifecyclefondsen een belangrijke zorg uit handen nemen, namelijk de risicoafbouw richting einddatum, is het zinvol om die verschillen op een rijtje te zetten. U belegt immers voor de toekomst en het loont de moeite!