Pensioen, ik snap er niets van!

Pensioen, ik snap er niets van!

Al jaren lang verschijnen er in de media allerlei berichten over pensioen. Pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad, de pensioenleeftijd gaat omhoog, jongeren die voor ouderen betalen, ouderen die niet voor jongeren willen betalen en pensioengerechtigde die niet op de hoogte zijn van hun rechten terwijl de pensioenuitvoerders nog nooit zoveel brieven verstuurden.

Iedereen weet het toch wel?

Je zou haast denken dat iedereen nu wel weet wat pensioen is en hoe we ervoor staan. Het is niet waar. De man en vrouw op de straat weet niet hoeveel pensioen hij of zij mag verwachten. De meeste mensen weten dat niet.

In de loop der jaren zijn er meerdere serieuze rapporten gemaakt waaruit belangrijke conclusies te trekken zijn “Nederlanders weten te weinig van hun pensioen”.

Een paar citaten:

  • Ruim de helft weet niet wat voor pensioenregeling hij of zij heeft;
  • Ruim twee derde van de werkenden weet niet hoe hoog het pensioen is dat zij tegemoet kunnen zien;
  • 91% Weet niet hoeveel premie de werkgever betaalt;
  • Eén derde heeft geen idee wat indexatie inhoudt.

Nog een hele klus te klaren

Voor de overheid, de pensioenbranche en de financiële wereld ligt er nog een hele klus klaar. Maar we mogen zeker niet vergeten dat het vooral de pensioengerechtigde is die nog veel werk heeft te verrichten. Het gaat om hem. Het is nodig om nu actie te ondernemen. Er is al veel veranderd maar de pensioenen staan niet stil. Werknemers moeten steeds meer zelf regelen maar ze weten niet hoe. Het is het niet nodig om alle technische details te kennen maar enige kennis en vooral hulp is noodzakelijk.