Welke vermogensbeheerder?

Welke vermogensbeheerder?

De aandelenleaseconstructies, de woekerpolissen en meer van dit soort producten hebben het vertrouwen in banken en andere financiële instellingen er flink onderuit gehaald. Consumenten voelen zich belazerd. Het positieve is dat alertheid en kostenbewustzijn aanzienlijk zijn vergroot. Veel beleggers weten inmiddels dat kosten een behoorlijke hap uit het rendement nemen.

Kosten

Een illustratief voorbeeld. Een beleggingsportefeuille van EUR 100.000 zal bij een bruto rendement van 8% en jaarlijkse kosten van 1% na 25 jaar zijn aangegroeid naar EUR 542.743 euro. Maar bij jaarlijkse kosten van 1,5% zou het eindkapitaal niet meer dan EUR 482.770 bedragen. Een fors verschil van circa 60.000 euro!

Wie op zoek is naar een (andere) vermogensbeheerder doet er dus verstandig aan om de kosten goed in kaart te brengen en te vergelijken. Neem daarbij wel alle kosten mee, dus inclusief transactiekosten, bewaarloon, administratiekosten en andere verborgen posten. Veel vermogensbeheerders en banken zijn daar schimmig over. Maar er zijn meer criteria die bij de keuze van de juiste vermogensbeheerder aan de orde dienen te komen.

Onafhankelijk

De meeste particulieren laten hun vermogen door hun eigen (private) ‘huisbank’ beheren. Dat is gemakkelijk. Maar bedenk dan wel dat u vooral huisfondsen en andere producten van eigen makelij krijgt. Dit staat een onafhankelijk beleggingsbeleid in de weg, want de bank ziet u vooral als een afzetkanaal. Sommige vermogensbeheerders zijn overigens gelieerd aan grote banken of andere partijen, zodat ook dan van onafhankelijkheid geen sprake is.

Deskundigheid

Dat een vermogensbeheerder deskundig moet zijn spreekt voor zich, maar dat is lang niet altijd zo vanzelfsprekend als gedacht. Kijk dus goed naar de reputatie en het track record van de vermogensbeheerder. Welke resultaten zijn in het verleden behaald en welke benchmark wordt gebruikt? Een overwegend internationale aandelenportefeuille tegen de AEX-index afzetten, is bijvoorbeeld appels met peren vergelijken.

Strategie

Hoe wordt er belegd? Alleen in beleggingsfondsen, trackers of individuele titels of in een combinatie daarvan? In onze ogen zijn de meest essentiële vragen gericht op het te voeren beleid. Wat is het beleid op het gebied van asset allocatie en in hoeverre wordt er afgeweken van deze allocatie. Welke instrumenten kunnen ingezet worden om de doelstellingen te realiseren en hoe regionaal is het te voeren beleid? Betreft het een “buy&hold-strategie” of wordt er actief of heel actief ingespeeld op veranderende marktomstandigheden.

Communicatie

De zorg over uw vermogen en daarmee uw financiële toekomst vertrouwt u niet aan iedereen toe. Persoonlijk contact is wel het minste wat u mag verwachten. Wie zit er dan tegenover u? De commercieel adviseur of degene die uw portefeuille beheert. Hoe vaak ontvangt u een rapportage en is die begrijpelijk?

Zekerheden

De bancaire garanties zijn eigenlijk overal gelijk. Valt de beheerder of de bank om, dan staan de effecten op uw naam en heeft u te maken met het depositogarantiestelsel. Wel moet u ervoor waken dat er niet zondermeer belegd wordt in niet-beursgenoteerde zaken.

Continuïteit

Enerzijds zijn kleinere beheerders slagvaardiger en dynamischer, anderzijds is te klein mogelijk een bedreiging voor de continuïteit. Wie bepaalt het beleid? Eén persoon of een beleggingscommissie? Ook is het bijvoorbeeld van belang in hoeverre de beheerder een langetermijnvisie heeft met het bedrijf. Bij het staken of verkopen van de activiteiten dient u anders weer van voor af aan te beginnen.

Hoe nu verder?

Er komt nogal wat bij kijken bij het selecteren van een vermogensbeheerder. Kijk niet alleen naar de kosten en de behaalde rendementen, maar focus ook op datgene wat u krijgt. Dat vereist wat meer onderzoek, maar dat kunt u beter van tevoren doen, dan dat u later voor verrassingen komt te staan. Weet dat u niet getrouwd bent met één vermogensbeheerder, vaak is het goed uw vermogen over meerdere beheerders te spreiden. Wij adviseren u om dit onderzoek geregeld te doen, zeker wanneer u nog niet bij een 100 procent onafhankelijke en transparante vermogensbeheerder zit!